Author: Seychelles Broadcast Corporation

1 2 3 4 75 20 / 741 POSTS
Minister Lasante pour lasante pe prepare pour lans nouvo plan pour drog

Minister Lasante pour lasante pe prepare pour lans nouvo plan pour drog

Minister Lasante pour lasante pe prepare pour lans nouvo plan pour drog dan ki pou adopte en lapros diferan avek plan 2018-2023. [...]
Demars in konmanse pour donn ‘campus’ Liniversite Sesel en nouvo laparans

Demars in konmanse pour donn ‘campus’ Liniversite Sesel en nouvo laparans

Demars in konmanse pour donn ‘campus’ Liniversite Sesel en nouvo laparans, an term son lenfrastriktir ek son lanvironnman. <iframe src="https:// [...]
Bann sispe dan sa ka soupsonnen sorselri pou reste lo rimann ziska lendi prosenn.

Bann sispe dan sa ka soupsonnen sorselri pou reste lo rimann ziska lendi prosenn.

Bann sispe dan sa ka soupsonnen sorselri pou reste lo rimann ziska lendi prosenn. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height [...]
Seleksyon ziri pour ka mert kont Eliston Wadugodapitiya in fer yer bomaten

Seleksyon ziri pour ka mert kont Eliston Wadugodapitiya in fer yer bomaten

Touzour ankour, seleksyon ziri pour ka mert kont Eliston Wadugodapitiya in fer yer bomaten, kot 5 fanm 4 zonm i form par sa ziri. <iframe src="h [...]
Fenomenn El Niño ki pe fer ki mwan Septanm pe ganny plis lapli ki labitid.

Fenomenn El Niño ki pe fer ki mwan Septanm pe ganny plis lapli ki labitid.

Se fenomenn El Niño ki pe fer ki mwan Septanm pe ganny plis lapli ki labitid. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314 [...]
Lasosyasyon farmasi

Lasosyasyon farmasi

En group bann farmasyen pe zwenn ansanm pour relans lasosyasyon farmasi ki pan aktiv pour plizyer lannen la. <iframe src="https://www.facebook.c [...]
Statistik pe endike ki laplipar dimoun Praslin ek La Digue, ki anvi en lanplwa i deza dan lanplwa.

Statistik pe endike ki laplipar dimoun Praslin ek La Digue, ki anvi en lanplwa i deza dan lanplwa.

Departman lanplwa i dir zot bann statistik pe endike ki laplipar dimoun Praslin ek La Digue, ki anvi en lanplwa i deza dan lanplwa. <iframe src= [...]
LWMA in zwenn avek biro Mer Lavil pou netway semen ek drenaz dan sant lavil dan kad aktivite pour kanpany netwayaz lemonn.

LWMA in zwenn avek biro Mer Lavil pou netway semen ek drenaz dan sant lavil dan kad aktivite pour kanpany netwayaz lemonn.

Lazans Zesyon Salte (LWMA ) in zwenn avek biro Mer Lavil pou netway semen ek drenaz dan sant lavil dan kad aktivite pour kanpany netwayaz lemonn. [...]
7 lenstrikter sorti kot SIAH in swiv en formasyon 3 zour lo fason pou evalye e mark legzanmen ‘IGCSE’ dan lagrikiltir.

7 lenstrikter sorti kot SIAH in swiv en formasyon 3 zour lo fason pou evalye e mark legzanmen ‘IGCSE’ dan lagrikiltir.

7 lenstrikter sorti kot Lenstiti Lagrikiltir ek Ortikiltir (SIAH) in swiv en formasyon 3 zour lo fason pou evalye e mark legzanmen 'IGCSE' dan lagriki [...]
Apartir le 1 Oktob, limit tranzaksyon lo kart ‘contactless’ pour mil roupi.

Apartir le 1 Oktob, limit tranzaksyon lo kart ‘contactless’ pour mil roupi.

Apartir le 1 Oktob, limit tranzaksyon lo kart 'contactless' pour mil roupi e sa pou aplik pour tou labank dan pei ki ofer sa servis. [...]
1 2 3 4 75 20 / 741 POSTS